Pravila privatnosti kod prijave za posao

Obavijest o zaštiti podataka tijekom postupka upravljanja prijavama za posao

Želimo da postanete dio našega tima.

U ovoj Vas obavijesti o zaštiti podataka želimo upoznati s načinom na koji se Vaši osobni podatci obrađuju tijekom postupka upravljanja prijavama za posao u grupaciji Bosch. Osim toga, upoznat ćemo Vas i s pravima koja imate prema primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. Osobnim podatcima smatraju se svi podatci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, poput datuma rođenja, adrese ili podataka za izdavanje računa, kao i podatci koji su svojstveni za identitet pojedinca.

Osobne podatke koje ste unijeli u naš sustav upravljanja prijavama za posao obradit će odgovarajući pravni subjekti grupacije Bosch u svrhu obrade Vaše prijave s ciljem popunjavanja slobodnih radnih mjesta u jednoj od tvrtki koja pripada grupaciji Bosch.

U grupaciji Bosch u postupku popunjavanja slobodnih radnih mjesta, uz nekoliko članova odjela za ljudske potencijale, sudjeluju i voditelji odjela na kojima postoji slobodno mjesto te, ako je to potrebno, članovi tih odjela koji su odgovorni za postupak zapošljavanja. Budući da te osobe mogu raditi u različitim tvrtkama koje pripadaju grupaciji Bosch, Vaši se podatci mogu razmjenjivati unutar grupacije Bosch diljem svijeta.

Bosch poštuje Vašu privatnost.

Zaštitu Vaših osobnih podataka i osiguravanje sigurnosti svih naših poslovnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno te ih uvijek uzimamo u obzir u svim poslovnim procesima. S osobnim podatcima koje prikupljamo kada se prijavite preko interneta postupamo kao s povjerljivima i strogo u skladu sa zakonskim odredbama.

Zaštita podataka i informacijska sigurnost sastavni su dio naše korporacijske politike.

Podatci za kontakt voditelja obrade podataka i službenika za zaštitu podataka

Pravni subjekt grupacije Bosch kojemu podnesete svoju prijavu odgovoran je za obradu Vaših podataka. Podatke za kontakt pravnih subjekata grupacije Bosch možete pronaći u Prilogu 1.

U nastavku se nalaze podatci za kontakt Službenika za zaštitu podataka Grupacije, Matthiasa Goebela (Korporacijska zaštita podataka i informacijska sigurnost):

g.
Matthias Goebel
Službenik za zaštitu podataka Grupacije
Informacijska sigurnost i zaštita podataka, Grupacija Robert Bosch (C/ISP) Robert Bosch GmbH
p. p. 30 02 20 70442 Stuttgart, NJEMAČKA

ili

Pošaljite e-poruku na: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com ili RBKN-DSP@bosch.com.

Kako biste iskoristili svoja prava ili nas obavijestili o incidentu koji je povezan sa zaštitom podataka, slijedite poveznicu u nastavku:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Prijave za radna mjesta oglašena na portalu za poslove

Za posao u Boschu najlakše se prijaviti izravnom prijavom za radno mjesto oglašeno na portalu za poslove. Vaša će prijava biti procijenjena u skladu s našim internim procedurama.

Prijave u papirnatom obliku ručno se unose u naš sustav upravljanja prijavama za posao, a potom se vraćaju Vama ili uništavaju. Jednom kad prijavu ručno unesemo u sustav, primit ćete e-poruku kojom ćemo Vas obavijestiti da možete aktivirati svoju prijavu. Ako prijavu ne aktivirate u roku 30 dana, Vaši će podatci biti izbrisani iz našega sustava za upravljanje prijavama za posao i bit ćete isključeni iz postupka izbora.

Možete iskoristiti i svoja osobna poznanstva te podnijeti prijavu preko nekoga od zaposlenika grupacije Bosch. Proslijedite svoj životopis našem zaposleniku, a on će ga unijeti u sustav upravljanja prijavama za posao. Nakon što to učini, primit ćete e-poruku kojom ćemo Vas obavijestiti da možete aktivirati svoju prijavu. Ako prijavu ne aktivirate u roku 30 dana, Vaši će podatci biti izbrisani iz našega sustava za upravljanje prijavama za posao i bit ćete isključeni iz postupka izbora. Vidjet ćemo da Vas je preporučio zaposlenik Boscha. Zaposlenik koji je unio Vašu prijavu u sustav moći će vidjeti status Vaše prijave, ali neće imati pristup daljnjim informacijama o Vašem postupku prijave.

O statusu Vaše prijave redovito Vas obavještavamo e-poštom. Slobodni ste urediti svoje podatke ili povući svoju prijavu u bilo kojemu trenutku tijekom postupka prijave. Kako biste to učinili, potreban Vam je profil SmartRecruiters koji možete otvoriti na mrežnoj stranici SmartRecruiters.

Tijekom postupka prijave e-poštom ćemo Vas obavještavati o drugim slobodnim radnim mjestima koja bi Vas mogla zanimati. Ako je primjenjivo na Vas, možemo Vam ponuditi članstvo u Boschevoj zajednici kandidata za posao.

Članstvo u Boschevoj zajednici kandidata za posao

Ako Vas pozovemo da se pridružite jednoj od Boschevih zajednica kandidata za posao, moći ćete dijeliti svoje osobne podatke sa svim odjelima za ljudske potencijale u grupaciji Bosch. Slobodni ste prihvatiti ili odbiti poziv da se pridružite toj zajednici. Ako ga prihvatite, moći ćemo Vas obavještavati o radnim mjestima koja će se otvoriti u budućnosti i učiniti Vaše osobne podatke dostupnima za prijavu na ta radna mjesta. Usto se, jednom kada postanete član, možete izravno obratiti voditeljima ljudskih potencijala, a primat ćete i marketinške informacije o zapošljavanju te pozive na događaje. Svoj profil u Boschevoj zajednici kandidata za posao možete izbrisati u bilo kojemu trenutku.

Kategorije podataka koji se obrađuju

U nastavku su navedene glavne kategorije podataka koji se obrađuju:

  • matični podatci (npr. ime i prezime, datum rođenja, nacionalnost, adresa prebivališta)
  • dokumenti (npr. preporuke, potvrde, životopisi)
  • podatci o komunikaciji (npr. adresa e-pošte, broj (mobilnoga) telefona, korisnički podatci za informatičku opremu, audiosnimke i filmski zapisi)
  • podatci zapisnika pohranjeni tijekom upotrebe informatičkih sustava.

Podatci koji se obrađuju mogu uključivati i posebne kategorije osobnih podataka, poput podataka koji se odnose na zdravlje.

Izvori osobnih podataka

U pravilu se Vaši osobni podatci prikupljaju izravno od Vas tijekom postupka prijave.

Kada se popunjavaju posebno osjetljiva radna mjesta, može biti potrebna dodatna provjera Vaše pozadine i podataka iz Vaše prijave. Rezultati te provjere bit će zabilježeni u sustavu upravljanja prijavama za posao. Ako je pozadinska provjera potrebna, ta će informacija biti jasno naznačena u oglasu za posao. Provjera se provodi u skladu s lokalnim zakonskim odredbama. U tu svrhu surađujemo samo s pažljivo izabranim pružateljima usluga.

Postupak prijave za naš Junior Managers Program (Program za mlade menadžere) može zahtijevati slanje audiosnimke ili videosnimke. Ako su takve snimke potrebne, ta će informacija biti jasno naznačena u oglasu za posao. Provjera se provodi u skladu s lokalnim zakonskim odredbama. U tu svrhu surađujemo samo s pažljivo izabranim pružateljima usluga.

Prijenos podataka nakon zapošljavanja

Ako Vas zaposlimo na neko radno mjesto, Vaši će podatci biti preneseni iz našega sustava za upravljanje prijavama za posao u naše sustave rukovođenja ljudskim potencijalima, u kojima će biti pohranjeni kao podatci zaposlenika i obrađivani u skladu s time.

Svrhe obrade i pravne osnove

Mi sami, kao i vanjski pružatelji usluga koje angažiramo, Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU-a (GDPR), nacionalnim pravom u području zaštite podataka i drugim primjenjivim nacionalnim pravom. Vaši se podatci uglavnom obrađuju tijekom postupka upravljanja prijavama za posao kao dio pripreme za zasnivanje radnoga odnosa s pravnim subjektom grupacije Bosch.

Glavna pravna osnova za tu svrhu proizlazi iz druge alineje članka 6., stavka 1. GDPR-a („kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika (u ovome slučaju, kandidata za posao) prije sklapanja ugovora“). Ostale pravne osnove proizlaze iz sljedećega:

  • prva alineja članka 6., stavka 1. GDPR-a (Privola): npr. za Boschevu zajednicu kandidata za posao koja je dio sustava za upravljanje prijavama za posao
  • šesta alineja članka 6., stavka 1. GDPR-a (Legitimni interesi): npr. za evaluaciju ljudskih potencijala (provjere, analitička izvješća)

Posebne kategorije podataka

Ako se obrađuju posebne kategorije osobnih podataka iz članka 9., stavka 1. GDPR-a (npr. podatci koji se odnose na zdravlje), takva se obrada provodi u skladu s drugom alinejom članka 9., stavka 2. GDPR-a. Nadalje, obrada tih podataka može biti nužna za procjenu Vaše radne sposobnosti u skladu s osmom alinejom članka 9., stavka 2. GDPR-a.

Otkrivanje podataka

Samo osobe uključene u postupak prijave (npr. neposredni rukovoditelji i zaposlenici odjela za zapošljavanje, zaposlenici odjela za ljudske potencijale i predstavnici zaposlenika) imaju pristup Vašim osobnim podatcima unutar onoga pravnog subjekta grupacije Bosch kojemu ste poslali prijavu za posao. Nadalje, podatci iz Vaše prijave za posao mogu se otkriti drugim strankama ako procijenimo da ste odgovarajući kandidat za neko drugo slobodno radno mjesto u grupaciji Bosch. O tome ćete biti obaviješteni e-poštom, a Vaša je privola potrebna za aktivaciju svake nove prijave.

Vaše ćemo osobne podatke otkriti drugomu voditelju obrade samo ako je to potrebno za prijavu, ako mi ili treća strana imamo legitimni interes za to otkrivanje ili ako ste nam dali svoju privolu. Detaljnije informacije o pravnim osnovama možete pronaći u dijelu naslovljenome „Svrhe obrade i pravne osnove“. Drugi pravni subjekti u grupaciji Bosch također se mogu definirati kao treće strane. Ako se podatci otkrivaju trećim stranama na temelju legitimnog interesa, takvi će slučajevi biti objašnjeni u izjavi o zaštiti podataka. Usto, u nekim slučajevima koristimo usluge raznih pružatelja usluga kako bismo ispunili ugovorne i/ili zakonske obveze. Popis tih izvoditelja i pružatelja usluga možete pronaći u dijelu naslovljenome „Izvoditelji i pružatelji usluga (izvršitelji obrade)“. Nadalje, Vaše osobne podatke možemo otkriti drugim primateljima izvan grupacije Bosch ako je to potrebno kako bismo ispunili ugovorne ili zakonske obveze.

Izvoditelji i pružatelji usluga (izvršitelji obrade)

Pažljivo smo izabrali pružatelje usluga i redovito ih nadziremo, posebno kako bismo se pobrinuli da s Vašim osobnim podatcima postupaju dovoljno pažljivo i da ih pohranjuju na siguran način. Sve svoje pružatelje usluga obvezujemo na čuvanje povjerljivosti i poštivanje zakonskih obveza. Drugi pravni subjekti u grupaciji Bosch također se mogu definirati kao pružatelji usluga.

U tablici u nastavku prikazan je popis izvoditelja i pružatelja usluga s kojima imamo stalan poslovni odnos:

Pružatelji usluga Vrsta obrade
Pružatelji usluga
SmartRecruiters GmbH
Dircksenstrasse 47
10178 Berlin, Njemačka
SmartRecruiters SP. Z o.
o.
Fabryczna 20, 31-553 Krakov, Poljska SmartRecruiters Inc.
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, SAD
Vrsta obrade
Pružanje i kontinuirani razvoj platforme u oblaku (programska podrška kao usluga) za prethodno opisanu obradu.
Pružanje usluge obrade osobnih podataka.
Pružatelji usluga
Viasto GmbH
Badstr. 20, 13357 Berlin,
Njemačka
Vrsta obrade
Obrada osobnih podataka iz videosnimki razgovora za posao / kreiranje videorazgovora.
Pružatelji usluga
Signum GmbH
Rungestrasse 19
10179 Berlin, Njemačka
Vrsta obrade
Obrada osobnih podataka u svrhu pozadinske provjere.
Pružatelji usluga
Amazon Web Services Inc.
10 Terry Avenue
North Seattle, WA 98109-5210, SAD
Vrsta obrade
Pružanje i rukovođenje tehničkom infrastrukturom za platformu u oblaku (platforma kao usluga).
Pružatelji usluga
SendGrid Inc.
1801 California Street
Suite 500
Denver, Colorado 80202, SAD
Vrsta obrade
Obrada komunikacije e-poštom između BOSCHA i kandidata za posao.
Pružatelji usluga
Text Kernel BV
Nieuwendammerkade 28A17
Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB,
Nizozemska
Vrsta obrade
Pružanje, rukovođenje i kontinuirani razvoj aplikacije za analizu životopisa.
Pružatelji usluga
I. K. Hofmann Projektmanagement GmbH
Lina-Ammon-Str. 19
90471 Nürnberg
Vrsta obrade
Obrada osobnih podataka iz videosnimki razgovora za posao / procesa izbora.

Otkrivanje podataka primateljima izvan Europskoga gospodarskog prostora

Izvoditeljima, pružateljima usluga ili tvrtkama iz Grupacije koje se nalaze izvan EGP-a Vaše osobne podatke otkrivamo samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja o kojoj je riječ ima odgovarajuću razinu zaštite podataka ili ako postoje druga odgovarajuća jamstva zaštite podataka (npr. obvezujući korporacijski propisi o zaštiti podataka ili standardne ugovorne odredbe koje je odobrio EU).

Ako to zatražite, dostavit ćemo Vam popis primatelja u trećim zemljama te primjerak odredbi koje su posebno dogovorene kako bismo osigurali odgovarajuću razinu zaštite podataka. Podatke za kontakt za tu svrhu možete pronaći u prethodnome dijelu ovoga dokumenta naslovljenome „Podatci za kontakt voditelja obrade podataka i službenika za zaštitu podataka“.

Trajanje pohrane; razdoblje zadržavanja podataka

Vaše osobne podatke brišemo čim više nisu potrebni za prethodno opisane svrhe ili kada više nemamo legitimni interes zadržati ih. Nakon završetka postupka prijave za posao Vaši se osobni podatci i dalje pohranjuju ako je takva pohrana obvezna prema nacionalnome pravu. Nadalje, Vaši osobni podatci mogu biti pohranjeni tijekom razdoblja u kojem se protiv nas mogu podnijeti odštetni zahtjevi. Ako ste član jedne od Boschevih zajednica kandidata za posao, svoj profil možete izbrisati u bilo kojem trenutku.

Sigurnost tijekom obrade podataka

Poduzimamo sve tehničke i organizacijske mjere koje su potrebne kako bismo osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti i zaštitili Vaše osobne podatke, posebno kada je riječ o opasnosti od nenamjerna ili nezakonita uništavanja, manipulacije, gubitka, izmjene te otkrivanja podataka ili davanja pristupa neovlaštenim trećim stranama. Neprestano se trudimo poboljšati svoje mjere zaštite i ići ukorak s najnovijim dostignućima na tome području.

Prava korisnika

Ako želite iskoristiti neko od svojih prava, molimo Vas da potrebne informacije potražite u dijelu ovoga dokumenta s kontaktima. Kada nam se odlučite obratiti, molimo Vas da se pobrinete da Vas možemo identificirati.

Pravo pristupa

Imate pravo od nas primiti informacije o obradi svojih podataka. Svoje pravo pristupa možete ostvariti u odnosu na bilo koje osobne podatke koje obrađujemo.

Pravo na ispravak ili brisanje

Možete zatražiti da ispravimo neispravne podatke, dopunimo nepotpune podatke ili da izbrišemo Vaše podatke ako su za to zadovoljeni zakonski uvjeti.

To se ne primjenjuje na podatke koji su nužni za potrebe izdavanja računa ili računovodstvene evidencije ili koji podliježu zakonskomu razdoblju zadržavanja. Ako pristup takvim podatcima nije potreban, njihova će obrada biti ograničena (vidjeti u nastavku).

Ograničenje obrade

Ako su zadovoljeni zakonski uvjeti, možete zatražiti da ograničimo obradu Vaših podataka.

Prigovor na obradu podataka

Imate pravo prigovora na obradu svojih podataka u bilo kojemu trenutku. U takvim ćemo slučajevima prestati obrađivati Vaše podatke, osim ako – u skladu sa zakonskim odredbama – možemo dokazati postojanje uvjerljive legitimne osnove za nastavak obrade koja preteže nad Vašim interesima.

Prigovor na obradu podataka u slučaju „legitimnog interesa“

Imate pravo prigovora na obradu svojih podataka u bilo kojemu trenutku pod uvjetom da se možete zakonito pozvati na legitimni interes. U takvim ćemo slučajevima prestati obrađivati Vaše podatke, osim ako – u skladu sa zakonskim odredbama – možemo dokazati postojanje uvjerljive legitimne osnove za nastavak obrade, koja preteže nad Vašim interesima.

Povlačenje privole

Ako ste nam dali privolu za obradu svojih podataka, možete ju povući u bilo kojemu trenutku, što će imati učinak na buduću obradu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja.

Prenosivost podataka

Imate pravo od nas primiti svoje osobne podatke u strukturiranome, uobičajenome i strojno čitljivome obliku i/ili – ako je to tehnički izvedivo – zatražiti prijenos tih podataka trećoj strani.

Promjene obavijesti o zaštiti podataka pri obradi prijava za zapošljavanje u Bosch grupi

Zadržavamo pravo promjene mjera zaštite podataka ukoliko je to potrebno zbog razvoja tehnologije. U takvim slučajevima adekvatno ćemo promijeniti Obavijest o zaštiti podataka pri obradi prijava za zapošljavanje u Bosch grupi. Molimo Vas da se upoznate s trenutačnom verzijom Obavijesti o zaštiti osobnih podataka prilikom prijave za zapošljavanje u Bosch grupi, obzirom da se može promijeniti.

Pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka. Možete se obratiti tijelu za zaštitu podataka koje je nadležno za Vaše prebivalište ili njemačku saveznu državu ili tijelu za zaštitu podataka koje je nadležno za grupaciju Bosch.

Nadležno tijelo u Njemačkoj:

Der Landesbeauftragte für den Datenshutz und die Informationsfreiheit Adresa:

Adresa ureda:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, Njemačka

Poštanska adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Njemačka

Phone: +49 (0)711/615541-0
Fax: +49 (0)711/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Nadležno tijelo u Hrvatskoj:

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

Adresa:
Martićeva ulica 14
10000 Zagreb, Hrvatska

tel: 00385 (0)1 4609-000
fax: 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr