Prijeđi na glavni sadržaj
Bosch u Hrvatskoj
Održivost, vrijednosti i usklađenost

Naša odgovornost

Djelovanjem na ekonomski, ekološki i socijalno odgovoran način želimo poboljšati kvalitetu života i zaštititi živote sadašnjih i budućih generacija. Cilj nam je učiniti obnovljivu energiju isplativijom, a mobilnost još sigurnijom, čišćom i ekonomičnijom te razviti ekološke proizvode u svim kategorijama.

Jasna strategija za veću održivost

Strategija društva Bosch temelji se na konkretnim ciljevima u svim područjima fokusa. Već godinama neprekidno radimo na ostvarenju tih ciljeva.

Grafički prikaz vizije društva Bosch za ostvarenje ciljeva za održivost: šest dimenzija vizije za ostvarenje ciljeva prikazuju se u šesterokutu. Dimenzija mjera protiv klimatskih promjena uključuje sljedeće teme: „smanjenje emisija CO₂” te „energetska učinkovitost i obnovljiva energija”. Dimenzija vode uključuje teme „nedostatak vode” i „kvaliteta vode”. Dimenzija kružnog gospodarstva uključuje teme „učinkovitost materijala” i „ponovna upotreba”. Dimenzija raznolikosti uključuje teme „jednakost” i „uključenost”. Dimenzija ljudskih prava uključuje problematiku „odgovornosti” i „transparentnosti”. Dimenzija zdravlja uključuje teme „sigurnost na radnom mjestu” i „opasne tvari”. U sredini šesterokuta stoji „Nove dimenzije održivosti 2025.”
Vizija ostvarenja ciljeva „Nove dimenzije održivosti 2025.”

Održivost se često određuje kao ravnoteža između ekonomskih, ekoloških i socijalnih čimbenika. U isto vrijeme, održivost je postala ustanovljeni koncept na tržištima kapitala pod skraćenicom ESG (environment – okoliš, social – društvo, governance – upravljanje). Naša sveobuhvatna definicija održivosti uključuje oba ova pristupa. Njome oblikujemo svoj način upravljanja održivosti, pruža nam jasnu orijentaciju na svim razinama i omogućuje nam učinkovito djelovanje. Prema tome, djelovanjem na ekonomski, ekološki i socijalno odgovoran način želimo poboljšati kvalitetu života i zaštititi živote sadašnjih i budućih generacija.

Naša vizija ostvarenja ciljeva „Nove dimenzije održivosti 2025.” prenosi ovu ambiciju u stvarnost. Ti ciljevi razvijeni su u skladu s megatrendovima koji utječu na naše društvo i nalazima naše analize te predstavljaju okvir za naše aktivnosti u sljedećim godinama.

Činjenice i brojke

Otvorenost i iskrenost, sveobuhvatnost i transparentnost – to su načela na kojima temeljimo svoja izvješća o održivosti. Naposljetku, želimo biti partner u društvu koji nije samo odgovoran, već i pouzdan.

Izvješće o održivosti društva Bosch

Trenutačno izvješće o održivosti

S pomoću naše godišnjeg izvješća o činjeničnom stanju činimo svoje djelovanje transparentnim na sveobuhvatan i usporediv način, u skladu sa smjernicama Globalne inicijative za izvješćivanje.

Naše vrijednosti - na čemu gradimo

Naše vrijednosti odražavaju način na koji vodimo posao: naša profesionalna etika u odnosu s našim poslovnim partnerima, ulagačima, zaposlenicima i društvom.

Budućnost i žarište naših rezultata

Naše djelovanje je fokusirano na rezultate. To nam omogućava da si osiguramo budućnost. Također stvara dobru podlogu za društvene inicijative naše tvrtke te temelje.

Odgovornost i održivost

Djelujemo razborito i odgovorno za dobrobit društva i okoliša.

Inicijative i odlučnost

Djelujemo na vlastitu inicijativu i ispunjavamo svoje ciljeve s odlučnošću.

Otvorenost i povjerenje

Bitna pitanja u vezi tvrtke komuniciramo pravovremeno i na otvoren način. Ovo je najbolji temelj za odnos izgrađen na povjerenju.

Pravednost

S našim kolegama i poslovnim partnerima postupamo pravedno te tu pravednost smatramo jednim od kamena temeljaca našeg poslovnog uspjeha.

Pouzdanost, kredibilitet, legalnost

Obećavamo samo ono što možemo isporučiti, prihvaćamo sporazume kao obvezujuće te poštujemo zakonodavni okvir u svim našim poslovnim transakcijama.

Raznolikost

Cijenimo i potičemo raznolikost za obogaćenje koje donosi i smatramo je neophodnom za naš uspjeh.

Crtež Roberta Boscha

Dugoročno gledano, iskren i fer pristup poslovanju uvijek će biti najprofitabilniji.

Robert Bosch, 1921.
Logo "Mi smo Bosch" pri testnom području u Yakeshiju, u Kini.

Mi smo Bosch

Naša izjava i misiji objašnjava što nas pokreće, što nam je zajedničko i što mi predstavljamo. Želimo ostaviti trajan trag u svijetu - postignuto jedinstvenim i izvanrednim timom.

Usklađenost – čak i izvan granica poslovanja

Usklađenost znači poštivanje zakonskih odredbi i smjernica društva. Usklađenost je sastavni dio vrijednosti društva Bosch. Stoga smo jednoglasno odredili svoj položaj kada je riječ o zakonskim pretpostavkama i etičkim problemima u našim globalno primjenjivim Pravilima poslovnog ponašanja. Zajedno s vrijednostima društva Bosch, ovaj dokument pruža ključni temelj za poslovni uspjeh društva Bosch. Budući da je odgovorno i zakonito postupanje važno i izvan okvira našeg društva, saželi smo svoja očekivanja od poslovnih partnera u odgovarajućim pravilima ponašanja.

dr. Stefan Hartung
dr. Stefan Hartung, predsjednik upravnog odbora
Pravila poslovnog ponašanja

Pravila poslovnog ponašanja

Pravila ponašanja za poslovne partnere

Pravila ponašanja za poslovne partnere

Sustav upravljanja usklađenošću za cijelo društvo

Sustav upravljanja usklađenošću društva Bosch pruža globalni obvezujući okvir kojim se promiče postupanje u skladu s normama i smanjuju se rizici povezani s usklađenošću. On pruža temelj za učinkovitu primjenu vanjskih i unutarnjih zahtjeva i njime se određuju minimalni zahtjevi za postupke relevantne za usklađenost. Oni uključuju različite preventivne i kontrolne mjere te interni sustav zviždača društva Bosch. Suradnici, poslovni partneri i treće strane mogu upotrijebiti ovaj sustav u bilo kojem trenutku za prijavu neusklađenosti; ako žele, to mogu učiniti anonimno.

Često postavljena pitanja

Usklađenost znači poštivati zakone i propise tvrtke. Drugim riječima, sve poslovne aktivnosti Grupe Bosch i njezinih suradnika moraju biti usklađene sa svim zakonskim zahtjevima, Pravilima poslovnog ponašanja i bilo kojim primjenjivim smjernicama i centralnim direktivama koje na bilo koji način imaju veze s ovom temom ("princip usklađenosti").

Tema usklađenosti odnosi se na sve suradnike jer na sve utječe — bilo izravno ili neizravno — kroz kršenje: s jedne strane, kršenje zakona može dovesti do kaznenog progona, ovisno o ozbiljnosti slučaja. S druge strane, kršenje principa usklađenosti može dovesti do novčane štete, kao što i šteti ugledu. Rezultat je povreda efikasnosti tvrtke i stoga i njezinog uspjeha. Usklađenost također se odnosi i na poslovne odnose između Boscha i trećih stranaka: Bosch ne želi biti umiješan u kršenjima principa usklađenosti neke druge strane.

Svaki je suradnik zadužen za prijavu potencijalnih prekršaja principa usklađenosti te na taj način pomaže ograničiti posljedice takvoga kršenja te spriječiti slično nedolično ponašanje u budućnosti. To također vrijedi i za poslovne partnere i treće strane.

• Bilo koji suradnik, uključujući i praktikanti i poslijedoktorandi

• Vanjski zaposlene osobe kao što su podizvođači ili suradnici koji rade za vanjske pružatelje usluga

• Bilo koji poslovni partner, kao što su dobavljači, kupci, ili partneri zajedničkih pothvata

• Bilo koja treća strana

Bitno je naglasiti da stvari koje se prijavljuju ukazuju na to da je počinjen kriminalni prekršaj — kao što su krađa, prevara ili mito — ili da postoji sustavno kršenje zakona ili unutarnjeg propisa tvrtke, kao što je svojevoljna i kontinuirana neusklađenost sa standardima kvalitete ili sigurnosti ili s Pravilima poslovnog ponašanja.

Da. Službenici za usklađenost odgovorni su za provođenje istrage, prikupljanje dokaza koji će biti prihvaćeni na sudu te za uvođenje bilo kakvih potrebnih postupaka. Dobivaju podršku od stručnjaka iz specijalnih odjela koji imaju potrebni trening i relevantan autoritet.

Osobe koje prijave moguće probleme s usklađenosti prema svojem najboljem znanju i u dobroj vjeri ne moraju strahovati od nepogodnosti od strane tvrtke kao posljedica njihovog djelovanja.

Da, prijave se mogu podnijeti anonimno preko Bosch pozivnog centra za usklađenost. Moguće je postaviti sigurni poštanski sandučić unutar pozivnog centra za anonimnu interakciju s odgovornim službenikom za usklađenost.

Službenik za usklađenost odgovoran je za pokretanje istrage oko prijavljenih prekršaja i osigurati da se predmet uredno raščisti (ako potrebno uz potporu Boschevih specijaliziranih odjela ili vanjskih stručnjaka).

Svaka prijava mogućeg prekršaja kao i naknadne mjere službenik za usklađenost mora dokumentirati. Uzimajući u obzir legitimni interes uključenih stranaka, osoba koja prijavljuje predmet može se raspitati o stanju istrage. Ako se predmet istrage odbacuje zbog toga što nikakav relevantni prekršaj nije pronađen, pojedinac koji je posrijedi bit će o tome obaviješten, ako su zatražili da komentiraju u toku istrage ili su zatražili takvu informaciju.

Bilo koja prijava mogućeg prekršaja usklađenosti u pravilu će uključivati razotkrivanje osobnih podataka. Primanje i obrada takvih prijava stoga zahtijeva da osobe koje rade prijave moraju potvrditi da su obaviješteni o svojim pravima u svezi s zakonima o privatnosti podataka te pristati da se njihovi osobni podaci koriste u toku istrage o predmetu usklađenosti. U slučaju kada se prijava podnosi anonimno, to nije slučaj.

Kontaktirajte Bosch

Veselimo se vašem upitu

Telefon

Pošaljite nam poruku

Razgovaraj s nama!

Imaš li pitanja ili preporuke? Stupi s nama u kontakt. Dostupni smo 08:00 - 17:00 tokom radnih dana.