Prijeđi na glavni sadržaj
Bosch u Hrvatskoj

Opća pravila privatnosti

Opća pravila privatnosti za ROBERT BOSCH, d.o.o.

Izdavatelj: ROBERT BOSCH, d.o.o.
Objavljeno: Dana 02. lipnja 2021. godine
Primjena: Od 02. lipnja 2021. godine

1. Općenito

1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koja donosi ROBERT BOSCH, d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 22, OIB: 54135594229 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od dana 02. lipnja 2021. godine. S obzirom na raniju verziju koja je bila u primjeni od 25. studenog 2019. godine, definirali smo novu proceduru glede komunikacije s poslovnim partnerima odjela električnih alata te ažurirali poveznice naših internetskih stranica, tj. obavijesti o zaštiti podataka.

1.4. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu RBKN-DSP@bosch.com.

2. Opća pravila, posebna pravila

2.1. Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste naš kupac, dobavljač, partner, ako ste sudjelovali u našim nagradnim igrama, ako ste sudjelovali na našim događajima kao i u ostalim slučajevima kada obrađujemo Vaše osobne podatke (dalje: „Vi“).

2.2. Kako je naš krug aktivnosti širok, tako pojedine skupine ispitanika mogu biti predmetom zasebnih pravila kako bi bili kvalitetnije informirane (primjerice posjetitelji pojedinih naših web stranica, sudionici pojedinih programa nagrađivanja, zaposlenici). Zasebna pravila možete naći na sljedećim adresama:

Bosch auto dijelovi i servisna oprema:

Bosch toplinska tehnika:

Bosch električni alati:

3. Naši kupci

3.1. Ako ste kupac naših proizvoda ili usluga, obrađujemo određene Vaše osobne podatke, sve kako smo dalje u ovoj točci naveli. Neovisno o tome, ako naš kupljeni proizvod ujedno možete koristiti putem usluge treće osobe (primjerice putem Amazonove usluge Alexa), instalacijom ili korištenjem takve usluge predmetna treća osoba moguće obrađuje Vaše osobne podatke. U tom smislu Vas upućujemo da se prilikom instalacije ili korištenja usluge te treće osobe informirate o načinu na koji ona obrađuje Vaše osobne podatke.

3.2. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

3.2.1. Ako ste kupac našeg proizvoda ili naših usluga, obrađujemo osobne podatke koje ste prilikom kupnje proizvoda odnosno narudžbe usluga dali nama ili našem ovlaštenom prodavatelju / serviseru, odnosno sljedeće podatke::

3.2.1.1. Vaše identifikacijske podatke
ime, prezime, prebivalište (adresa, broj stana);

3.2.1.2. Vaše kontakt podatke
Broj telefona;

3.2.1.3. Podatke u kupljenom proizvodu / naručenoj usluzi
Informacije o uređaju / usluzi, zajedno s datumom puštanja u pogon odnosno s danom pružanja usluge

3.2.1.4. Podatke o kontaktu s našom službom za korisnike
Datum poziva ili drugog kontakta, narav upita / zahtjeva, zadovoljstvo proizvodom odnosno pruženom uslugom

3.2.2. Ako ste svoje osobne podatke dali našem ovlaštenom prodavatelju / serviseru, isti su Vas dužni upoznati s našom obradom osobnih podataka te Vas uputiti na predmetna Pravila Privatnosti.

3.3. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.3.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.3.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (primjerice angažiranje servisera te besplatno puštanje u pogon kupljenog uređaja ; postupanje po jamstvu za ispravnost proizvoda; postupanje po jamstvu za dostupnost rezervnih dijelova). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora temeljem Vaše kupnje proizvoda / narudžbe usluge;

3.3.1.2. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese kao proizvođač kupljenog proizvoda odnosno kao pružatelj naručene usluge (primjerice za otklanjanje tvorničkih grešaka ili prepoznatih sigurnosnih rizika; kako bismo provjerili zadovoljstvo naših kupaca kupljenim proizvodom / pruženom uslugom kod puštanja u pogon uređaja ili servisa). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

3.3.1.3. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

3.3.1.4. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti..

4. Naši sadašnji ili potencijalni poslovni partneri

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

4.1.1. Mi i naši ugovorni poslovni partneri obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke::

4.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (primjerice ako ste vlasnik obrta)
ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

4.1.1.2. Vaše kontakt podatke (kada nastupate za pravne osobe)
ime i prezime osobe za kontakt;
kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);
telefon, E-adresa.

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

4.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (primjerice radi izdavanja faktura, isporuke robe ili obrade reklamacija) ili prethodnih radnji (primjerice za slanje ponude). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

4.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

4.2.1.3. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

4.2.1.4. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

4.2.1.5. Kako bismo obradili vaš zahtjev za kontakt za pružanje personaliziranih ponuda i informacija te provođenje anketa o proizvodima ili kupcima koje se provode putem e-pošte i / ili telefona uz vaš prethodni izričiti pristanak. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola.

5. Sudionici naših nagradnih igara

5.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

5.1.1. 5.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na nagradnu igru odnosno tijekom nagradne igre odnosno podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu:

5.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke
Primjerice ime i prezime, prebivalište;

5.1.1.2. Vaše kontakt podatke
Primjerice e-adresa te telefon;

5.1.1.3. Podatke o Vašoj kupnji
Primjerice kupljeni proizvod, količina, prodajno mjesto, datum kupnje;

5.1.1.4. Podatke o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnoj igri.

5.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

5.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

5.2.1.1. Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnoj igri. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnoj igri;

5.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

5.2.1.3. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

5.2.1.4. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

6. Posjetitelji naših poslovnih prostora

6.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

6.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje smo ste nam dali prilikom ulaska u poslovne prostore

6.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke
Ime i prezime, prebivalište, veza s pravnom osobom, potpis

6.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

6.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

6.2.1.1. Kako bismo zaštitili osobe (primjerice posjetitelje i zaposlenike) te našu imovinu odnosno kontrolirali ulaz te spriječili neovlašteni ulaz. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za zaštitu osoba i imovine;

6.2.1.2. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

6.2.1.3. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

7. Sudionici na događajima koje smo organizirali

7.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

7.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na događaj odnosno na samom događaju:

7.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke
Primjerice ime i prezime, prebivalište, povezanost s pravnom osobom;

7.1.1.2. Vaše kontakt podatke
Primjerice e-adresa te telefon;

7.1.1.3. Vaša fotografija
Primjerice fotografija s događaja na kojoj se možete prepoznati.

7.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

7.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe

7.2.1.1. Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje na našem događaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete na događaju kojeg organiziramo;

7.2.1.2. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

7.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

8. Posjetitelji naše Facebook stranice

8.1. Ako ste korisnik Facebook-a te ste posjetili našu Facebook stranicu, Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) i mi smo zajednički voditelji obrade Vaših osobnih podataka

8.2. Facebook obrađuje Vaše osobne podatke kao posjetitelja naše Facebook stranice sukladno svojim pravilima (o tome više na https://hr-hr.facebook.com/privacy/explanation), dok mi na istu obradu utječemo samo na način da označavamo koje skupine Facebook korisnika (primjerice po dobi, spolu ili slično) su nam poslovno zanimljive. .

8.3. Od Facebook-a dobivamo podatke o korisnicima isključivo na statističkoj, za nas anonimiziranoj, osnovi. Ako ste ostavili komentar, upit ili slično na našoj Facebook stranici, nećemo Vaše podatke zasebno pohranjivati niti obrađivati.

9. Ako ste nam poslali prijavu za posao

9.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

9.1.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali odnosno one koje smo sami prikupili u svrhu zapošljavanja odnosno sljedeće podatke::

9.1.1.1. Vaše podatke koje navedete u svome životopisu ili molbi za posao – no nikada ne posebne kategorije osobnih podataka;

9.1.2. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu studentskog rada (sklapanja ugovora o djelu redovnog studenta), odnosno sljedeće podatke:

9.1.2.1. Ime i prezime, podatke o obrazovanju, kontaktne podatke (e-adresu i broj telefona)

9.1.2.2. Ostale podatke koje navedete u svome životopisu ili prijavi za posao – no nikada ne posebne kategorije osobnih podataka;

9.1.3. U slučaju zasnivanja radnog odnosa od Vas ćemo prikupiti i dodatne podatke koje moramo prikupljati u skladu s radnopravnim propisima. Na obradu tih osobnih podataka primjenjuju se naša Pravila privatnosti za zaposlenike.

9.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

9.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

9.2.1.1. Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika odnosno sklapanje ugovora o djelu sa studentima (npr. radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je poduzimanje prethodnih radnji potrebnih radi sklapanja ugovora o radu, odnosno ugovora o djelu redovnog studenta.

9.2.1.2. Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kao poslodavca, s obzirom na to da ste iskazali interes za rad kod nas.

9.2.1.3. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

10. Novinari i ostali medijski djelatnici

10.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

10.1.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje prikupili u javno dostupnim adresarima ili ih dobili od specijaliziranih agencija koje pripremaju liste novinara i medijskih djelatnika. Obrađujemo sljedeće osobne podatke:

10.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke

ime, prezime; naziv medijske kuće s kojom ste povezani

10.1.1.2. Vaše kontakt podatke

broj fiksnog telefona i/ili mobitela; e-adresa.

10.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

10.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe::

10.2.1.1. Kako bismo Vam mogli slati naše PR objave, pozivati Vas na događaje/konferencije koje organiziramo te radi slanja povratnih poruka o proteklim događajima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, s obzirom na to da obrađujemo Vaše javno objavljene podatke radi kontaktiranja povezanog s vašom novinarskom djelatnosti..

10.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

11. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

11.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

11.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

11.2.1. Vašim podacima pristup mogu imati druga društva Bosch grupe, ali isključivo na području Europske Unije. Ta društva mogu imati pristup Vašim podacima ako koristimo neke njihove usluge ili sustave koji su nam potrebni za naše redovno poslovanje;

11.2.2. Treći pružatelji usluga koji nam pružaju usluge potrebne za naše operativno poslovanje kao primjerice usluge instalacije i puštanja u pogon uređaja, poštanske i kurirske usluge, usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, usluge pozivnih centara, usluge dežurne servisne linije, oglašavanje, tiskare, prevoditelji itd. Te pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih provjeravamo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju podacima i zaštitom podataka koje su spremili. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštivati zakonske odredbe. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

11.2.3. Treći pružatelji usluga čije usluge koristimo kako bi udovoljili nekoj svojoj zakonskoj obvezi ili kada za to imamo opravdani interes, a koji Vaše osobne podatke obrađuju sukladno danim im zakonskim ovlaštenjima. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju temeljem te u skladu sa zakonskim ovlastima. Primjerice to su razni savjetnici, revizori i slični;

11.2.4. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

12. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

12.1. Ako Vaše osobne podatke prenosimo u treću zemlju, prethodno tražimo Vašu izričitu suglasnost ili s konkretnom stranom potpisujemo ugovor koji Vam garantira jednak stupanj zaštite odnosno sadrži i primjenjuje ugovorne klauzule koje su odobrene od Europske komisije.

13. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

13.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

13.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

13.1.2. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

13.1.3. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

13.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

14. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

14.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana

14.2. Ako ste kupac našeg proizvoda, Vaše osobne podatke čuvamo kroz period jamstva za proizvod i za dostupnost rezervnih dijelova te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana po isteku jamstvenih perioda.

14.3. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, Vaše osobne podatke čuvamo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (rok zastare od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

14.4. Ako ste zainteresirani za zaposlenje ili studentski rad kod nas, Vaše osobne podatke koje ste nam dostavili u prijavi na pojedinačni oglas za posao čuvamo dok traje postupak selekcije te ih nakon završetka postupka brišemo u roku ne duljem od 6 mjeseci.

14.5. Ako ste zainteresirani za zaposlenje ili studentski rad kod nas te ste nam poslali otvorenu molbu za posao, Vaše osobne podatke čuvamo najduže 6 mjeseci

14.6. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od godine dana od prestanka našeg legitimnog interesa.

14.7. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku. Ako je suglasnost dana na određeni period, onda nakon isteka tog perioda Vaše podatke brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

15. Profiliranje, automatsko donošenje odluka

15.1. Ne radimo profiliranje kupaca, partnera niti drugih osoba čije osobne podatke obrađujemo.

15.2. Ne primjenjujemo sustav automatiziranog donošenja odluka na temelju Vaših osobnih podataka odnosno Vaših navika ili osobina.

16. Vaša prava

16.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

16.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice ako je od prošlog Vašeg istovrsnog zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka (primjerice tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku), imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

16.3. Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate pravo od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne te, ako se obrađuju, na pristup svojim osobnim podacima.

16.4. Ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo od nas ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka. Uz uvjet da su zakonski zahtjevi ispunjeni, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka ili brisanje vaših podataka.

To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova je obrada ograničena (pročitajte nastavak).

16.5. Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo primiti podatke koje ste nam dali u strukturiranom, često upotrebljavanom, strojno čitljivom formatu ili – ako je tehnički izvedivo – zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj strani.

16.6. Ograničavanje obrade

Imate pravo zahtijevati – dok god su zakonski zahtjevi ispunjeni – ograničavanje obrade vaših podataka.

16.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:

16.7.1. Prigovor na izravni marketing:

Nadalje, bilo kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga. Molimo vas da uzmete u obzir da, iz organizacijskih razloga, može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru kampanje koja je u već u tijeku.

16.7.2. Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „legitimnog interesa“:

Osim toga, imate pravo bilo kada uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako se on temelji na opravdanom interesu. U tom slučaju obustavit ćemo obradu vaših podataka, osim ako pružimo uvjerljive i legitimne razloge u skladu s pravnim zahtjevima koji nadilaze vaša prava.

16.8. Pravo povlačenja privole

Ako ste dali privolu za obradu vaših podataka, imate pravo povući tu privolu s trenutnim učinkom. Zakonitost obrade podataka izvršene prije vašeg povlačenja privole ostaje nepromijenjena.

16.9. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu. Možete uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta ili državu prebivališta ili nadzornom tijelu koje je odgovorno za nas. Za nas je to:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136
10000 Zagreb
Hrvatska

Phone: +385 (0)1 4609-000
Fax: +385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

17. Kontakt

Ako nam se želite obratiti, dostupni smo na adresi koja je navedena u odjeljku „Općenito”.

Za ostvarivanje svojih prava i obavještavanje o incidentima povezanima s obradom podataka kliknite na sljedeću poveznicu: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. Osim toga, ako ne možete pristupiti istom sustavu, svoj zahtjev nam možete poslati i pisanim putem na ROBERT BOSCH, d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 22 tako da u naslovu navedete „ZAHTJEV ISPITANIKA“.

Za prijedloge i pritužbe povezane s obradom vaših osobnih podataka preporučujemo da se obratite našem odgovornom službeniku za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka
Informacijska sigurnost i privatnost (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
p.p. 30 02 20
70442 Stuttgart
NJEMAČKA

ili

E-adresa: DPO@bosch.com

Primjenjuje se od 02.06.2021.