Prijeđi na glavni sadržaj
Bosch u Hrvatskoj

Opća pravila privatnosti

Opća pravila privatnosti za ROBERT BOSCH, d.o.o.

Izdavatelj: ROBERT BOSCH, d.o.o.
Primjena: od 21.03.2024.

 

1. Općenito

1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koja donosi ROBERT BOSCH, d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 22, OIB: 54135594229 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od gore naznačenog dana. Bitne izmjene u odnosu na raniju verziju su: usklađivanje poveznica na zasebne obavijesti o obradi ili pravila privatnosti; više informacija o korištenju LinkedIna, upućivanje na zasebnu obavijest o obradi kod fotografiranja/snimanja događaja te promjena postupanja u vezi s otvorenim molbama za posao.

1.4. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, naši kontaktni podaci su navedeni u odjeljku 18. „Kontakt“.

 

2. Opća pravila, posebna pravila

2.1. Ova Pravila Privatnosti sadrže informacije o Vašim osobnim podatcima (i Vašim pravima vezanim uz osobne podatke), kao i o Vašoj privatnosti ako ste naš kupac, dobavljač, partner, ako ste sudjelovali u našim nagradnim igrama, ako ste sudjelovali na našim događajima kao i u ostalim slučajevima kada obrađujemo Vaše osobne podatke (dalje: „Vi“).

2.2. Kako je naš krug aktivnosti širok, informacije o Vašim osobnim podatcima za određene aktivnosti (primjerice naše web stranice, programe nagrađivanja) mogu biti navedene u zasebnim pravilima. Neka od tih zasebnih pravila dostupna su putem sljedećih poveznica:

Bosch Mobility Aftermarket:

Bosch Home Comfort:

Bosch električni alati:

 

3. Naši kupci

3.1. Ako ste kupac naših proizvoda ili usluga, Vaše osobne podatke obrađujemo za niže navedene svrhe. U slučaju da naš proizvod koristite putem usluge treće osobe (primjerice putem Amazonove usluge Alexa), takva treća osoba moguće zasebno obrađuje Vaše osobne podatke. Savjetujemo Vam da se prilikom instalacije ili korištenja usluge treće osobe zasebno informirate o takvoj obradi Vaših osobnih podataka.

3.2. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

3.2.1. Ako ste kupac našeg proizvoda ili naših usluga, obrađujemo osobne podatke koje ste dali nama ili našem ovlaštenom prodavatelju / serviseru prilikom kupnje proizvoda odnosno narudžbe usluga:

3.2.1.1. Vaše identifikacijske podatke
Ime, prezime, prebivalište (adresa, broj stana);

3.2.1.2. Vaše kontakt podatke
Broj telefona;

3.2.1.3. Podatke o kupljenom proizvodu / naručenoj usluzi
Informacije o uređaju / usluzi, zajedno s datumom puštanja u pogon odnosno s danom pružanja usluge;

3.2.1.4. Podatke o kontaktu s našom službom za korisnike
Datum poziva ili drugog kontakta, narav upita / zahtjeva, zadovoljstvo proizvodom odnosno pruženom uslugom;

3.2.2. Ako ste svoje osobne podatke dali našem ovlaštenom prodavatelju / serviseru, isti su Vas dužni upoznati s našom obradom osobnih podataka te Vas uputiti na predmetna Pravila Privatnosti.

3.3. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.3.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.3.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem ili izvršavanjem ugovora (primjerice angažiranje servisera te besplatno puštanje u pogon kupljenog uređaja; postupanje po jamstvu za ispravnost proizvoda; postupanje po jamstvu za dostupnost rezervnih dijelova). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora temeljem Vaše kupnje proizvoda / narudžbe usluge. U slučaju da ste nam dani kao kontakt osoba našeg kupca, kod obrade Vaših osobnih podataka za potrebe sklapanja ili izvršavanja ugovora, oslanjamo se na naš legitimni interes;

3.3.1.2. Kako bismo temeljem vašeg interesa ili upita izvršili radnje koje prethode sklapanju ugovora (primjerice za potrebe izrade i slanja ponude). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

3.3.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese kao proizvođač kupljenog proizvoda odnosno kao pružatelj naručene usluge (primjerice za otklanjanje tvorničkih grešaka ili prepoznatih sigurnosnih rizika; kako bismo provjerili zadovoljstvo naših kupaca kupljenim proizvodom / pruženom uslugom kod puštanja u pogon uređaja ili servisa). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

3.3.1.4. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka ili ostvarenje Vaših prava kao potrošača). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

3.3.1.5. Kako bismo ispunili svoje druge zakonske dužnosti (primjerice suradnja s javnim tijelima). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 

4. Naši sadašnji ili potencijalni poslovni partneri

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

4.1.1. Mi i naši ugovorni poslovni partneri obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

4.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (primjerice ako ste vlasnik obrta)
Ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

4.1.1.2. Vaše kontakt podatke (kada nastupate za pravne osobe)
Ime i prezime osobe za kontakt, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država), telefon, E-adresa.

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

4.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama ili poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem ili izvršavanjem ugovora (primjerice radi izdavanja faktura, isporuke robe ili obrade reklamacija). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka. Kada je riječ o poslovnim partnerima koji su pravne osobe, za potrebe sklapanja ili izvršavanja ugovora moguće obrađujemo osobne podatke njihovih kontakt osoba. U tom slučaju oslanjamo se na naš legitimni interes;

4.2.1.2. Kako bismo temeljem vašeg interesa ili upita izvršili radnje koje prethode sklapanju ugovora (primjerice za potrebe izrade i slanja ponude). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

4.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

4.2.1.4. Kako bismo obradili vaš zahtjev za kontakt za pružanje personaliziranih ponuda i informacija te provođenje anketa o proizvodima ili kupcima koje se provode putem e-pošte i / ili telefona uz vaš prethodni izričiti pristanak. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola ili Vaš zahtjev za kontaktiranjem;

4.2.1.5. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

4.2.1.6. Kako bismo ispunili svoje druge zakonske dužnosti (primjerice suradnja s javnim tijelima). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 

5. Sudionici naših nagradnih igara

5.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

5.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na nagradnu igru, tijekom nagradne igre te one koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu:

5.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke
Ime i prezime, prebivalište;

5.1.1.2. Vaše kontakt podatke
E-adresa, telefon;

5.1.1.3. Podatke o Vašoj kupnji
Informacije o kupljenom proizvodu, količini, prodajnom mjestu, datumu kupnje;

5.1.1.4. Podatke o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnoj igri.

5.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

5.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

5.2.1.1. Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnoj igri. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnoj igri;

5.2.1.2. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

5.2.1.3. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

5.2.1.4. Kako bismo ispunili svoje druge zakonske dužnosti (primjerice suradnja s javnim tijelima). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 

6. Posjetitelji naših poslovnih prostora

6.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

6.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje smo ste nam dali prilikom ulaska u poslovne prostore kao i one koje smo prikupili putem sustava videonadzora (ako se prostor nalazi pod videonadzorom):

6.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke
Ime i prezime, prebivalište, vezu s pravnom osobom, potpis;

6.1.1.3. Snimku videonadzora
Vašu snimku, vrijeme Vašeg ulaska i izlaska.

6.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

6.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

6.2.1.1. Kako bismo zaštitili osobe (primjerice posjetitelje i zaposlenike) te našu imovinu odnosno kontrolirali ulaz te spriječili neovlašteni ulaz. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za zaštitu osoba i imovine;

6.2.1.2. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

6.2.1.3. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

6.2.1.4. Kako bismo ispunili svoje druge zakonske dužnosti (primjerice suradnja s javnim tijelima). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 

7. Sudionici na događajima koje smo organizirali

7.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

7.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na događaj odnosno na samom događaju:

7.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke
Ime i prezime, prebivalište, povezanost s pravnom osobom;

7.1.1.2. Vaše kontakt podatke
E-adresa, telefon;

7.1.1.3. Vaša fotografija ili snimka
Fotografija s događaja na kojoj se možete prepoznati (grupna).

7.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

7.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

7.2.1.1. Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje na našem događaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu za sudjelovanjem na događaju kojeg organiziramo;

7.2.1.2. Kako bismo promovirali naše događaje objavama fotografija i/ili snimki u medijima, na društvenim mrežama i sl. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših podataka je, ovisno o slučaju, privola ili legitimni interes. Informacije o obradi fotografija i/ili snimki dostupne su u zasebnoj obavijesti o zaštiti podataka koju dajemo na uvid sudionicima na događajima.

7.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

7.2.1.4. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

7.2.1.5. Kako bismo ispunili svoje druge zakonske dužnosti (primjerice suradnja s javnim tijelima). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 

8. Korisnici socijalnih mreža (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn)

8.1. Facebook: Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) obrađuje Vaše osobne podatke kao posjetitelja naše Facebook stranice sukladno vlastitim pravilima o privatnosti (o tome više na Meta Pravila o privatnosti), dok mi na istu obradu utječemo samo na način da označavamo koje skupine korisnika (primjerice po dobi, spolu ili slično) su nam poslovno zanimljive. Meta Platforms Ireland Limited s nama ne dijeli podatke koji bi nam omogućili Vašu identifikaciju.

8.2. Instagram: Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) obrađuje Vaše osobne podatke kao korisnika Instagrama sukladno vlastitim pravilima o privatnosti (o tome više na Meta Pravila o privatnosti), dok mi na istu obradu utječemo samo na način da označavamo koje skupine korisnika (primjerice po dobi, spolu ili slično) su nam poslovno zanimljive. Meta Platforms Ireland Limited s nama ne dijeli podatke koji bi nam omogućili Vašu identifikaciju.

8.3. Youtube: Google Ireland Limited obrađuje Vaše osobne podatke kao korisnika Youtubea sukladno vlastitim pravilima o privatnosti (o tome više na Google Pravila o privatnosti), dok mi na istu obradu utječemo samo na način da označavamo koje skupine korisnika (primjerice po dobi, spolu ili slično) su nam poslovno zanimljive. Google Ireland Limited s nama ne dijeli podatke koji bi nam omogućili Vašu identifikaciju.

8.4. LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company obrađuje Vaše osobne podatke kao korisnika LinkedIna sukladno vlastitim pravilima o privatnosti (o tome više na LinkedIn Pravila o privatnosti), dok mi na istu obradu utječemo samo na način da označavamo koje skupine korisnika (primjerice po funkciji, području rada, veličini poduzeća i sl.) su nam poslovno zanimljive. LinkedIn Ireland Unlimited Company s nama ne dijeli podatke koji bi nam omogućili Vašu identifikaciju.

8.5. Ostale platforme: Moguće je da smo prisutni i na drugim platformama (da imamo svoj profil, stranicu ili drugi sadržaj). Neovisno o tome, nemamo utjecaja na obradu Vaših osobnih podataka kao korisnika tih platformi.

 

9. Ako ste nam poslali prijavu za posao

9.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

9.1.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali odnosno one koje smo sami prikupili u svrhu zapošljavanja odnosno sljedeće podatke:

9.1.1.1. Podatke koje navedete u svome životopisu ili molbi za posao – no nikada ne posebne kategorije osobnih podataka;

9.1.2. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu studentskog rada (sklapanja ugovora o obavljanju studentskog posla), odnosno sljedeće podatke:

9.1.2.1. Ime i prezime, podatke o obrazovanju, kontaktne podatke (e-adresu i broj telefona);

9.1.2.2. Ostale podatke koje navedete u svome životopisu ili prijavi za posao – no nikada ne posebne kategorije osobnih podataka;

9.1.3. U slučaju zasnivanja radnog odnosa od Vas ćemo prikupiti i dodatne podatke koje moramo prikupljati u skladu s radnopravnim propisima. Na obradu tih osobnih podataka primjenjuju se naša Pravila privatnosti za zaposlenike.

9.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

9.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

9.2.1.1. Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika odnosno sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla (npr. radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je poduzimanje prethodnih radnji potrebnih radi sklapanja ugovora o radu, odnosno ugovora o obavljanju studentskog posla;

9.2.1.2. Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kao poslodavca, s obzirom na to da ste iskazali interes za rad kod nas;

9.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

9.2.1.4. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

9.2.1.5. Kako bismo ispunili svoje druge zakonske dužnosti (primjerice suradnja s javnim tijelima). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 

10. Novinari i ostali medijski djelatnici

10.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

10.1.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje smo prikupili u javno dostupnim adresarima ili ih dobili od specijaliziranih agencija koje pripremaju liste novinara i medijskih djelatnika. Obrađujemo sljedeće osobne podatke:

10.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke
Ime, prezime, naziv medijske kuće s kojom ste povezani;

10.1.1.2. Vaše kontakt podatke
Broj telefona, e-adresa.

10.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

10.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

10.2.1.1. Kako bismo Vam mogli slati naše PR objave, pozivati Vas na događaje / konferencije koje organiziramo te radi slanja povratnih poruka o proteklim događajima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes s obzirom na to da je svrha obrade povezana s Vašom novinarskom djelatnosti te obrađujemo Vaše javno objavljene podatke;

10.2.1.2. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

10.2.1.3. Kako bismo Vam omogućili ostvarenje Vaših prava (primjerice kada tražite od nas neko pravo glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

10.2.1.4. Kako bismo ispunili svoje druge zakonske dužnosti (primjerice suradnja s javnim tijelima). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

 

11. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

11.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

11.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

11.2.1. Vašim podatcima pristup mogu imati druga društva Bosch. Ta društva mogu imati pristup Vašim podatcima ako koristimo njihove usluge ili sustave koji su nam potrebni za naše redovno poslovanje;

11.2.2. Treći pružatelji usluga koji nam pružaju usluge potrebne za naše operativno poslovanje kao primjerice usluge instalacije i puštanja u pogon uređaja, poštanske i kurirske usluge, usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, usluge pozivnih centara, usluge dežurne servisne linije, oglašavanje, tiskare, prevoditelji itd. Te pružatelje usluga odabrali smo pažljivo i redovito ih provjeravamo, posebice kad je riječ o njihovu pažljivom rukovanju podatcima i zaštitom podataka koje su spremili. Svi pružatelji usluga dužni su održavati povjerljivost i poštivati zakonske odredbe. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

11.2.3. Treći pružatelji usluga čije usluge koristimo kako bi udovoljili nekoj svojoj zakonskoj obvezi ili kada za to imamo opravdani interes, a koji Vaše osobne podatke obrađuju sukladno danim im zakonskim ovlaštenjima. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima. Primjerice to su razni savjetnici, revizori i slični;

11.2.4. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

 

12. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

12.1. Ako Vaše osobne podatke prenosimo u treću zemlju, prethodno tražimo Vašu izričitu privolu ili s konkretnom stranom potpisujemo ugovor koji Vam garantira jednak stupanj zaštite odnosno sadrži i primjenjuje ugovorne klauzule koje su odobrene od Europske komisije. Tekst standardnih ugovorih klauzula dostupan je na stranicama Europske komisije, a možete nas kontaktirati u skladu s odjeljkom 18. „Kontakt“ za više informacija o pojedinim primateljima i sklopljenim ugovorima.

 

13. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

13.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

13.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

13.1.2. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

13.1.3. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

13.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podatci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

 

14. Kroz koji period čuvamo Vaše osobne podatke?

14.1. Niže su definirani periodi čuvanja Vaših osobnih podataka. Vaši osobni podatci brišu se po isteku perioda čuvanja. Brisanje se provodi u razumnom roku, ovisno o pojedinom slučaju (primjerice kompleksnosti sustava u kojima su podatci pohranjeni). Možete nas zatražiti potvrdu jesu li Vaši osobni podatci obrisani:

14.1.1. Kada postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period.

14.1.2. Ako ste kupac našeg proizvoda, Vaše osobne podatke čuvamo kroz period jamstva za proizvod i za dostupnost rezervnih dijelova.

14.1.3. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, Vaše osobne podatke čuvamo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke čuvamo kroz dodatni period zastare Vaših i naših prava.

14.1.4. Ako ste zainteresirani za zaposlenje ili studentski rad kod nas, Vaše osobne podatke koje ste nam dostavili u prijavi na pojedinačni oglas za posao čuvamo dok traje postupak selekcije.

14.1.5. Ako ste zainteresirani za zaposlenje ili studentski rad kod nas te ste nam poslali otvorenu molbu za posao, ako nemamo potrebe za radnike ili studente s vašim kompetencijama i iskustvom, bez odgode brišemo molbu sa životopisom i bilo kojim drugim podatcima koje ste poslali.

14.1.6. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes.

14.1.7. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše privole, čuvamo sve dok imamo Vašu privolu.

 

15. Profiliranje, automatsko donošenje odluka

15.1. Ne radimo profiliranje kupaca, partnera niti drugih osoba čije osobne podatke obrađujemo u aktivnostima obrade opisanima u ovim Pravilima Privatnosti.

15.2. Ne primjenjujemo sustav automatiziranog donošenja odluka na temelju Vaših osobnih podataka odnosno Vaših navika ili osobina u aktivnostima obrade opisanima u ovim Pravilima Privatnosti.

 

16. Vaša prava

16.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

16.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice ako je od Vašeg prošlog istovrsnog zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka (primjerice tražite pristup svim Vašim osobnim podatcima u pisanom obliku), imamo Vam pravo naplatiti naše troškove prije provođenja takve radnje.

16.3. Pravo na informacije i pristup:

Imate pravo od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podatci ili ne te, ako se obrađuju, na pristup svojim osobnim podacima.

16.4. Pravo na ispravak i brisanje:

Imate pravo od nas ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka. Uz uvjet da su zakonski zahtjevi ispunjeni, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka ili brisanje vaših podataka.

To se ne odnosi na podatke koji su potrebni u svrhe naplate ili računovodstva ili koji su podložni zakonskom razdoblju zadržavanja. Međutim, ako pristup takvim podatcima nije potreban, njihova je obrada ograničena.

16.5. Ograničavanje obrade:

Imate pravo zahtijevati – dok god su zakonski zahtjevi ispunjeni – ograničavanje obrade vaših podataka.

16.6. Prenosivost podataka:

Imate pravo primiti podatke koje ste nam dali u strukturiranom, često upotrebljavanom, strojno čitljivom formatu ili – ako je tehnički izvedivo – zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj strani. Dužni smo postupiti po Vašem zahtjevu samo ako imamo tražene osobne podatke.

16.7. Prigovor na izravni marketing:

Nadalje, bilo kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga. Molimo vas da uzmete u obzir da, iz organizacijskih razloga, može doći do preklapanja između vašeg prigovora i uporabe vaših podataka u okviru kampanje koja je u već u tijeku.

16.8. Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „legitimnog interesa”:

Osim toga, imate pravo bilo kada uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka ako se on temelji na legitimnom interesu. U tom slučaju obustavit ćemo obradu vaših podataka, osim ako pružimo uvjerljive i legitimne razloge u skladu s pravnim zahtjevima koji nadilaze vaša prava.

16.9. Povlačenje privole:

Ako ste dali privolu za obradu vaših podataka, imate pravo povući tu privolu s trenutnim učinkom. Zakonitost obrade podataka izvršene prije vašeg povlačenja privole ostaje nepromijenjena.

 

17. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu. Možete uložiti pritužbu nadzornom tijelu koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta ili državu prebivališta ili nadzornom tijelu koje je odgovorno za nas. Za nas je to:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel.: +385 (0)1 4609-000
Fax.: +385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

 

18. Kontakt

Ako nam se želite obratiti, dostupni smo na adresi koja je navedena u odjeljku „Općenito”.

Za ostvarivanje Vaših prava povezanih s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBKN/

Za obavještavanje o incidentima povezanima s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Osim toga, ako ne možete pristupiti gore navedenim sustavima, svoj zahtjev nam možete poslati i pisanim putem na ROBERT BOSCH, d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 22 tako da u naslovu navedete „ZAHTJEV ISPITANIKA“.

Za prijedloge i pritužbe povezane s obradom vaših osobnih podataka preporučujemo da se obratite našem odgovornom službeniku za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka
Informacijska sigurnost i privatnost (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
p.p. 30 02 20
70442 Stuttgart
NJEMAČKA

ili

E-adresa: DPO@bosch.com